Beleuchtung defekt

Hier sind zwei Laternen defekt.

Art der Meldung: Straßenbeleuchtung / Laterne defekt
Status: Erledigt / beauftragt
28.12.2017 - 10:12
Art der Meldung: Straßenbeleuchtung / Laterne defekt
Status: Erledigt / beauftragt
22.11.2017 - 14:44
Art der Meldung: Straßenbeleuchtung / Laterne defekt
Status: In Bearbeitung
14.11.2017 - 14:03
Art der Meldung: Straßenbeleuchtung / Laterne defekt
Status: Unbearbeitet
14.11.2017 - 14:03